SOUTH CHINA

GUANGZHOU
Tel : (020) 2916 5510
Fax : (020) 2916 5535
Room 802, Leatop Plaza, 32 Zhujiang East
Road, Zhujiang New Town, Tianhe District,
Guangzhou 510623, P.R.C.

SHENZHEN
Tel : (0755) 8632 9720
Room 218, 2/F Chinese Overseas
Scholars Venture Building, Shenzhen
Hi-tech Industry Park,
Shenzhen 518057, P.R.C.